Marens forfædere

Marens mor og far.

Jens Christian Graversen(A) født den 06-02-1866 i Flynder og Ellen Marie Olesen født den 07.11-1867 i Flynder. De blev viet den 08-11-1894 i Flynder. de har 12 børn.
Jens Christian Graversen døde den 04-11-1936 i Naur og Ellen Marie Graversen den 22-02 1940 i Naur.

Jens Christian Graversen havde gården Dalbjerg og i Danske gårde III, bind 1, udgivet i 1915. Der står følgende:
Dalbjerg, Naur sogn. Postforbindelse og St.: Naur, hvortil der er c. 6 km. Gaarden ligger ca 10 Km. fra Holstebro. Ejer Jens Chr. Garvesen, som overtog gaarden i 1894, er født i Flynder 6. febr. 1866.
Matr 2b. m. fl. af Kjærdgaard. Hartkorn i Td. 7 skpr. 2 fdkr. 2½ alb. Ejensomddskyld 34.000 kr. Brandassusrenace for Bygningerne 12,500 Kr. Areal deirves uden egentlig sædeskifet. Jordens Bonitet er gennegående lermuldet. Der holdes 20 Køer, 50 stkr. Ungkvæg og kalve og en tyr af blandet race, 5 Heste, 3 Plage samt 8 faar. Sidset aar solgtes ca. 60 fedesvin.
Dalbjerg har i gammel tid hørt under sdr. og nr, Kjærsgaard. Den ligger ved Vejen fra Asp til Holstebro. Oprindelig var dens Areal på 85 Tdr Ld. men den nuværende ejer har bragt det op ved tilkøb.
Gaarden ligge højt og kønt, omgivet af sine noget bølgeformede Jorder. Bygningerne er alle sammen af Grundmur med straatage, hovedsagelig ret nye. Hovedb. ligger mod øst.


Marens farfar og farmor.

Peder Graversen(A) født den 26-11-1829 i Nordestgaard, Tim. Peder blev viet til Ane Katrine Veleja Hansen(A,K) født den 17-10-1833 i Staby, før 1861. De har 12 børn.

Peder døde den 27-05-1902, Ane Katrine døde den 11-01-1895, de døde begge i Flynder.

Marens mormor og morfar

Ole Gammelgaard Nielsen født den 23. september 1822 i Bøvling, blev viet til Maren Nielsen født den 12. september 1831 i Tørring, den ?

Marens oldeforældre.

Oldeforældre på far side:

Gravers Nielsen(A)
født i 1793 i Nordestgaard, Tim. Han er døbt den 17-11-1793, Gravers blev viet til Kirsten Pedersdatter(A,B) født den 28-08-1799 i Graversgaard, Stadil, den 19-04-1824 i Stadil kirke. De har 10 børn.
Kirsten Pedersdatter døde den 02-01-1850, er begravet på Tim kirkegård.
Gravers blev gift anden gang den 01-07-1850 med Kirstine Pedersdatter, født i ca. 1787 i Stadil.
Gravers døde den 09-04-1865, Kirstine døde den 08-01-1873, de er begravet på Tim kirkegård.

Hans Jensen(K) født ca 1798 i Ringøbing, blev viet til Karen MarieJensdatter født ca 1801 i Staby, den ???. De fik:
1. Jens Hansen født den 02-04-1823 i Ager, Staby, blev viet til AneJohanne Johannesen født den 06-02-1824, den 10-11-1851. De fik:
      A. Johannes Jensen født den 31-04-1853 i Staby.
      B. Hans Peder Jensen født den 28-11-1857, viet til Kirstine Graversen (kusine) født den 24-02-1861 i Tim, den 22-02-1883. Kirstine er faster til Maren.  
      C. Anders Jensen født den 27-04-1860 i Staby.
      D. Ingeborg Jensen født den 04-10-1862 i Syaby.
      E. Niels Jensen født den 21-05-1866 i Ager, Staby.
      F. Frederikke Jensen født den 18-08-1868 i Ager, Staby.         
2. Karen Hansen født den 31-07-1825 i Ager, Staby.
3. Mariane Hansen født den 29-08-1828 i Ager, Staby.
4. Kathrine Veleja Hansen født den 17-10-1833. (Marens Oldemor).
5. Nielsine Hansen født den 19-06-1843 i Ager, Staby.


oldeforældre på mors side:

Niels Christian Nielsen
født den 12-05-1786 i Møborg, viet til Ellen Olesdatter født den 29-01-1799 i Bøvling, den 27-10-1821 i Bøvling, de fik:
   1. Ole Gammelgaard Nielsen født den 23-09-1822. (Marens morfar)
   2. Niels Nielsen født den 22-07-1824, død 19-09-1824.
   3. Anne Johanne Nielsen født den 4-06-1826.
   4. Maren Nielsen født den 16-03-1828.
   5. Annenia Nielsen født den 24-10-1830.
   6. Peder Nielsen født den 28-04-1833.
   7. Anne Nielsen født den 20-04-1835.
Niels Christian Nielsen blev gift 2. gang med Ellen Olesdatters søster Marie Cathrine Olesdatter født den 22-12-1801i Bøvling, den 27-10-1840. De fik:
   8. Ellen Nielsen født den 14-10-1843 Flynder.

Marens tip-oldeforældre.

Tip-oldeforældre på fars side:

Peder Jens Korsgaad(B)
født i 1754 i Vemb, blev viet tilKarenJeppesdatter(B,D) født den 20-11-1765 i Graversgaard, stadil, den 07-07-1793 i Stadil kirke. De fik 10 børn.
Peder døde den 02-03-1817, Karen døde den 21-07-1855, de død begge i Graversgaard, Stadil.

Niels Nielsen(A) født i 1761 i Sig, Tim, døbt 25-02-1761 i Tim, niels blev viet til Ane Kirstine Christensdatter født i 1760 i Nordestgaard, Tim, den 01-10-1783 i Tim. De fik 8 børn.
Niels døde den 22-04-1828, Ane Kirstine døde 17-11-1846. De døde begge i Nordestgaard, Tim


Tip-oldeforældre på mors side:

Ole Jensen
født ca 1752, viet til Annanie Bech født ca 1769. De fik:
   1. Ellen Olesdatter født den 29-01-1799 i Bøvling
   2. Hans Olesen født den 10-06-1800 i Bøvling.
   3. Marie cathrine Olesdatter født den 22-12-1801 i Bøvling 

Marens tip-tip-oldeforældre.

Tip-tip-oldeforældre på fars side:

Niels Pedersen Siig(A)
født i 1734 i Østerby, Tim, døbt 01-01-1735 i Tim. Niels blev viet til Johanne Nielsdatter(A,C) født i 1737 i Staby, den 09-06-1761 i Staby. De fik 5 børn.
Niels døde i 1774 i Sig, Tim, begravet den 17-11-1774 i Tim.
Johanne Nielsdatter blev gift 2. gang den 25-06-1775 i Tim med Christen Graversen født i 1751 i Tim.
Johanne døde i 1807 i Sig, tim, begravet den 22-02-1807 i Tim.
Christen Graversen døde den 09-09-1803 i Hover.


Jeppe Knudsen(D) født den 29-01-1731 i Graversgaard, Stadil. Jeppe blev viet til Johanne Christensdatter(D,I) født den 15-12-1731 i Kolby, Stadil, den 27-12-1752 i Stadil. De fik 6 børn.
Jeppe døde den 20-01-1768, johanne døde den 13-11-1812. de døde begge i Graversgaard, Stadil.

??????

??????

Tip-tip-oldeforældre på mors side:

?????????

Marens tip-3 oldeforældre.

Tip-3-oldeforældre på fars side:

Peder Christensen Smed(A)
født i 1708, døbt 28-10-1708 i Tim. Peder blev viet til Maren Christensdatter(A,E) født i 1707 i Tim, den 14-05-1731 i Tim. De fik 1 barn (Niels Pedersen Siig).
Maren døde i 1735 i Tim, begravet 06-01-1735 i Tim.
Peder blev gift 2. gang med Karen Christensdatter Brogaard født i 1711 i Tim, den 28-08-1735 i Tim. De fik 1 barn.
Karen døde i 1736 i Tim, begravet 07-06-1736 i Tim.
Peder blev gift 3. gang med Anna Nielsdatter født den 16-06-1710 i Søtoft, Stadil, i 1736/37 i Stadil?. De fik 5 børn.
Anna døde i 1788 i Tim, begravet 25-03-1788.
Peder døde den 25-05-1769 i Tim.

Niels(C) født ca 1700, gift ca 1730 med ?. de fik 3 børn.

Knud Jepsen (D)født den 12-11-1701 i Graversgaard, Stadil. Knud blev viet til Maren Madsdatter (D,H) født i 1693 i Alrum, Stadil, den 25-11-1725 i Stadil.

Christen Andersen (I) født den 24-12-1697 i Stadil. Christen blev viet til Anne Laursdatter født i ca. 1700 i Jerlev, den 01-12-1720 i Stadil.
Christen døde den 23-10-1736 i Kolby, Stadil.
Anne Laursdatter blev gift 2. gang med Gravers Pedersen Dal.

???????

???????

??????

??????

Tip-3-oldeforældre  på mors side:

????????

Marens tip-4-oldeforældre.

Tip-4-oldeforældre på fars side:
Christen Jensen Smed (A)
født omkring 1670. Christen blev viet til Else Andersdatter født ca 1667, den 19-08-1694 i Tim. De fik 7 børn.
Else Andersdatter døde i 1707, begravet 06-01-1707 i Tim.
Christen blev gift 2. gang med Karen Pedersdatter (A,G) født ca 1666, den 02-06-1707 i Tim. De fik 2 børn, hvoraf den en var Peder Christensen Smed (marens tip-3-oldefar).
Christen døde i efteråret 1729, Karen døde i 1729 i Tim, begravet 28-12-1729 i Tim.

Niels Christensen Lund (E)født i 1673 i Lundsgaard, Tim, døbt 05-03-1673 i Tim. Niels blev viet til Kirsten Olufsdatter (E,F)født i 1681 i Barbesgaard, Tim, døbt 06-03-1681 i Tim, den 18-07-1706 i Tim
Niels døde i 1706 i Ved Søen, Tim Begravet den 29-12-1706 i Tim. Kirsten Olufsdatter døde ???.

Jeppe Knudsen (D)født ca 1656 i Stadil. Jeppe blev viet til Maren Christensdatter født i 1660 i Fuglbjerg, Stadil, den 14-02-1686 i Stadil.
Jeppe døde den 17-03-1715, Maren døde den 03-03-1738. De døde begge i Graversgaard, Stadil.

Mads Nielsen (H)født i 1668 i Stadil. død i 1725, blev viet til Inger Christensdatter (H,J) født i 1667 i Stadil, død den 27-09-1738, den 13-11-1692 i Stadil. De fik:
   1.Maren Madsdatter (H,D) født i 1693
   2. Chrisen Madsen født den 20-08-1697, død den 08-11-1722.
   3.Niels Madsen født den 11-03-1702, død den 07-04-1768
   4. Johanne Madsdatter født den 05-01-1713, død i 1767, blev viet til Søren Jensen Stougaard født den 10-04-1715, død i 1793, den 27-10-1737 i Stadil, de fik:
         (1)Barbara Sørensdatter født den 10-05-1738, død i 1798.
         (2)Anne Sørensdatter født 07-05-1740, død i 1742.
         (3). Mads Sørensen Stougaard født i 1742, død den 08-10-1813, blev viet til Anne Andersdatter født den 29-07-1736,død den 10-03-1804, den 01-11-1767 i Stadil, De fik:
            a. Johanne Madsdatter født i 1768, død den 02-09-1850
            b. Karen Madsdatter født i 1771, død den 12-11-1862
            c. Mette Madsdatter født i 1773, død den 6-02-1857
            d. Søren Madsen Stougaard født i 1775, død den 18-01-1857, blev viet til Karen Kristensdatter født den ?, den 27-09-1801 i Stadil. De fik:
               (1)Anne Sørensdatter født den 03-09-1821, har sammen med Victorius Langkjær født den 01-07-1826 en datter:
                  a MarieKirstine Langkjær født den 29-05-1847, død den 21-07-1914, blev viet til Christen Tornvig Andersen født den 31-07-1842, død den 04-07-1905, den 25-01-1870 i Vedersø. De fik:
                  (1)Serverine Kristensen født den 18-08-1870, død den 26.08.1928.
                  (2)Kristen Kristensen født den 11-03-1876, død den 19-02-1934.
                  (3)Karl Kristensen født den 24-09-1880, død den 01-05-1953.
                  (4)Anne Katrine Kristensen født den 15-10-1886,død den 03-03-1958, blev viet til Anders Peder Pedersen født den 06-06-1874,død den 08-08-1949, den 07-11-1908 i Erritsø kirke. De fik:
              a. Karl Kristian Edvard Juel Pedersen født den 01-11-1909, død
den 25-03-1996.
              b. Kristen Tornvig Pedersen født den 16-07-1911, død den 07-03-1995.
              c. Søren Peder Pedersen født den 24-08-1912, død den 04-06-1985.
              d. Eli Andreas Pedersen født den 06-12-1914, død den 19-06-1993.
              e. Sofus Pedersen født den 8-11-1921, død den 03-03-2000, blev viet til Agnethe Marie Barbesgaard født den 13-10-1923, død den 03-03-2000, den 29-01-1944 i Vester Tim. De fik:
            (1). Svend Aage Barbesgaard Pedersen 
            (2)Niels Christian Barbesgaard Pedersen 
            (3). Jonna Barbesgaard Pedersen .
            (4) Birgit Barbesgaard.
            (5). Bjarne Barbesgaard Pedersen , blev viet til Elisabeth Bruun, den 15-12-1993 på Holsterbro Rådhus. Ægteskabet ophørt. De fik.
            a Kirstine Barbesgaard Brun 
            b  Anne-Sofie Barbesgaard Brun
            c. Christian Barbesgaard Brun 

            f. Alfred Tornvig Pedersen født den 29-01-1924, død den 30-10-1981.
            g. Elise Andrea Pedersen født den 06-05-1926
            h. Marie Kirstine Pedersen født den 22-06-1928, død den 27-06-2007 

         (4). Anna Sørensdatter født den 17-04-1745, død den 20-12-1826
         (5). Mads Sørensen Stougaard født den 02-08-1752, død ?

??????
??????
??????

Tip-4-oldeforældre på mors side:
????????

marens tip-5-oldeforældre.

Tip-5-oldeforældre på fars side:
Peder Hansen (G)
født ca i 1630. Peder blev viet til Maren Iversdatter født i 1632, den ??.
Peder døde i 1702 i Dam, Tim, begravet 30-04-1702 i Tim. Maren døde i 1713 i Dam, Tim, begravet 02-04-1713 i Tim.

Christen Jørgensen (E) født i ca. 1647. Christen blev viet tilMaren Jensdatter født i ca 1634. den???.
Christen døde i 1723 i Lundsgaard, begravet 12-08-1723 i Tim. Maren døde i 1727 i Lundsgaard, Tim, begravet 25-04-1727.

Oluf Tuesen (F)født i ca 1643. Oluf blev viet til Anne Lasdatter født i ca 1652. Den 17-04-1677 i Tim.
Oluf døde i 1729 i barbesgaard, Tim, begravet 09-03-1729 i Tim. Anne døde i 1712 i Barbesgaard, Tim, begraves 01-12-1712 i Tim.

Niels Madsen (H)født i ca 1635. Niels blev viet til Kirsten Jensdatter født ca 1640 i Stadil, den???.
Niels og Kirsten døde i Stadil den ????.

Christen Ibsen (J) født i 1611, død i feburar 1695, blev viet til Maren Jensdatter født i 1621,død i feburar 1692, i ca 1643. De fik:
   1. Anne Christensdatter født i 1644, død i 1726.
   2. Ib Christensen født i 1645, død i 1723
   3. Jørgen Christensdatter Dalsgaard født i 1648, død den 16-04-1722, blev viet til Maren Nielsdatter født i 1658, død i 1716, den 21-05-1678 i Stadil. De fik:
         3a. Kirsten Jørgensdatter født i 1679
         3b. Maren Jørgensdatter født i 1680, død den 09-12-1714
         3c. Karen Jørgensdatter født i 1680
         3d. Jens Jørgensen Dalsgaard født i januar 1683, død den 14-01-1748, blev viet til til Maren Mogensdatter født i 1694, død i 1724, den 08-06-1720 i Stadil. De fik:
         (3d1)Maren Jensdatter født den 04-03-1723, død den 26-01-1787.
         3d(2) Ib Jensen Meldgaard født den 01-08-1724, død i 1801, blev viet til Dorthe Christensdatter født i 1730, død i 1788, den 27-10-1754 i Hee. De fik:
            a Peder Ibsen født i 1757, død i 1790.
            b. Kirsten Ibsdatter født i 1760, død i 1790.
            c. Jens Ibsen født i 1764, død i 1790
            d. Mads Ibsen født i 1766, død den 31-03-1837.
            e. Christen Ibsen født i 1768, død den 09-06-1834.
            f. Anne Ibsdatter født i 1770, død den 26-05-1839, blev viet til Niels Nielsen Fyen født ca 1775, død i 1801, den 07-07-1799 i Hee. De fik:
            f(1)Kirsten Nielsdatter født i 1800, død den 02-03-1865.
Anne Ibsdatter blev viet 2,gang med Gregers Christensen født i 1779, død den 25-12-1844, den 11-10-1801 i Hee. De fik:
            f(2)Dorthe Gregersdatter født i 1804, død den 27-11-1868, blev viet til Niels Andersen Siig født i 1804, død den 25-10-1866, den 07-04-1828 i Hee. De fik:
            2a. Anders Nielsen Hjelm født den 02-06-1830, død den 21-10-1892.
            2b. Ane Kirstine Nielsen Hjelm født den 03-11-1832, død den 21-09-1900.
            2c. Ane Marie Nielsen Hjelm født den 13-05-1835, død den 23-04-1916.
            2d. Gregers Nielsen født den 10-09-1838, død den 27-03-1908, blev viet til Ane Kirstine Knudsdatter født den 04-10-1839, død den 08-04-1909, den 15-01-1865 i Hover. De fik:
      (1)Ane Stendorf født den 09-08-1865, død den 03-09-1938
      (2)Knud Kristian Nielsen født den 20-02-1866, død den 02-04-1941, blev viet til Maren Christensen født den 31-05-1867, død den 27-03-1904, den 15-09-1896 i Rindum. De fik:
            a. peder Marius Nielsen født den 22-12-1896, død den 20-03-1970.
            b. Jristian Georg Nielsen født den 13-04-1898, død den 27-02-1985.'
            c. Anna Mathilde Nielsen født den 29-12-1899, død den 20-02-1968, blev viet til Morten Nielsen Schmidt født den 30-08-1892, død den 19-01-1973, den 07-11-1926 i Ringkøbing. De fik:
            a. Kaj Nielsen Schmidt .
            b. Gunnar Nielsen Schmidt 
      (3)Nielsine Nielsen født den 23-04-1871, død den 05-02-1934
      (4)Jens Kristian Nielsen født den 07-09-1873, død den 28-01-1947.
      (5)Ane Johanne Petrea Nielsen født den 11-03-1877, død den 04-02-1957.
      (6)Mariane Nielsen født den 20-02-1879, død den 26-09-1957

         2e. Mads Nielsen Hjelm Siig født den 15-04-1841, død den 12-10-1915.
         2f. Christian Nielsen Hjelm født den 08-12-1843, død den 05-02-1881.
         2g. Johanne Margrethe Nielsen Hjelm født den 05-09-1847, død den 11-02-1927.

            f(3)Niels Christian Gregersen født i 1807, død den 30-07-1849.
            f(4)Karen Gregersdatter født i 1810, død den 16-11-1886.


        g. Kirsten Marie Ibsdatter født i 1775, død den 11-08-1846.

         3e. Niels Jørgensen født i 1685, død i 1768.
         3f. Anne Jørgensdatter født i 1688, død den 05 eller 06-03-1767.
         3g. Christen Jørgensen født i 1693, død den 12-01-1759.
         3h. Esper Jørgensen Kløve født den 19-02-1697, død den 28-03-1767.
   4. Niels Christensen født i 1650
   5. Zitzell Christensen født i 1656, død den 16-03-1704.
   6. Mette Christensdatter født i 1659, død i 1723
   7. Kirsten Christensdatter født i 1663
   8. Inger Christensdatter (H,J) født i 1667, død den 27-09-1738.

?????
??????
?????

Tip-5-oldeforældre på mors side:

??????

marens tip-6-oldeforældre.

Tip-6-oldeforældre på far side:
Ib Graversen (J) født i ??? i stadil. Ib blev viet til Kirsten Ibskone født i ??? i Stadil, den ???.
Ib døde i 1648 i stadil, begravet 19-03-1648. Kirsten døde i 1662.

????
?????
?????

Tip-6-oldeforældre på mors side:

???????

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Leif Meto | Svar 22.09.2016 21.07

Hej, er det den Maren som hed Iversen og blev gift med Peder Hansen?

Venlig hilsen

Leif Meto

Sanne Møller 23.09.2016 15.29

Hej Leif Meto

Den Maren som denne sidde handler om er Maren Graversen gift Jensen

Jonna Christensen | Svar 24.05.2013 00.01

Google "stadilby dahl" - 1. hit er et link til Stadil-Vedersøs beboere, faktisk direkte til Christen Andersen & Anne Laursdatter plus et par generationer bagud.

sanne 24.05.2013 10.13

Tak, Jonna det vil jeg da prøve.

Jytte Andersen, Ringkøbing | Svar 15.02.2012 17.33

Ib Graversen og Kirsten Ibskone er mine 8 x tipoldeforældre på min farfars mødrene side. Dejligt at kunne finde det på nettet

Jørgen Thiim | Svar 11.02.2012 11.28

Under "M. F." har jeg fundet Christen Jørgensen ca 1647 - 1723 Lundsgaard, form. far til Jørgen Christensen + 1698 (mine 6xtip) Lundsgaard Kan du bekræfte dette

Per Jørgensen | Svar 09.12.2011 13.32

Hej Moster... Det er rigtig fedt at du har lavet denne side, der er bare en lille ting Jeg er født i 90

Annette Lund Thunbo | Svar 14.07.2011 02.04

Hej Sanne!
Sikke en god side du har!
Min mand er efterkommer af Peder Graversen og Ane Kathrine Veleja Hansen
Med venlig hilsen Annette

Sanne 08.08.2011 16.53

Tak.
Hvis I kan bidrage med noget, som I kan se jeg ikke har med, så modtager jeg det gerne.

Kirstine | Svar 02.05.2011 01.49

og forresten så har min far en søster mere som hedder Birgit Barbesgaard :)

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 19:01

Hej Bodil.

Tak, har skrev dem på.

...
30.05 | 15:10

Hej Sanne.
Jeg har jo tre børnebørn så dem kan du også tilføje.
Kristian har flg. Sebastian og Daniel født d. 10.11.2014
Rasmus har Nicklas født d 31.03.2016

...
23.09 | 15:29

Hej Leif Meto

Den Maren som denne sidde handler om er Maren Graversen gift Jensen

...
22.09 | 21:07

Hej, er det den Maren som hed Iversen og blev gift med Peder Hansen?

Venlig hilsen

Leif Meto

...
Du kan lide denne side